Lista från Sis

Jag heter: Linda
Jag vill dricka: Läsk
Jag vill äta: Lax
Jag har: Lägenhet
Jag har inte: Löss
Jag är rädd för: Lögner
Jag är: Lat
Jag är inte: Lortig
Jag sjunger: Lite
Jag påminner om djuret: Lodjur? (nån sa att jag påminde om en katt)
Jag vill ha en: Lön
Jag vill åka till: London

RSS 2.0